Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 25 września 1920 r. celem wykonania na obszarze b. dzielnicy pruskiej ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od weksli.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1920-09-25
Data wejścia w życie:
1920-09-28
Podstawa prawna (1)