Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1920 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do wydawania rozporządzeń w zakresie regulacji i ograniczenia przewozu ziemiopłodów i ich przetworów w obrocie pozakontyngentowym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1920-12-06
Data wejścia w życie:
1920-12-20
Data uchylenia:
1938-08-18
Organ wydający:
  • RADA MINISTRÓW
Podstawa prawna (2)
Akty wykonawcze (3)
Uchylenia wynikające z (1)