Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lutego 1921 r. w przedmiocie zmiany wysokości opłat za czynności urzędów celnych, dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1921-02-24
Data wejścia w życie:
1921-03-23
Data uchylenia:
1921-12-30
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU
Podstawa prawna (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)