Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu i ustawy z dnia 13 grudnia 1920 r. o pocztach, radjotelegrafach, telegrafach i telefonach w czasie wojny.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1922-05-29
Data wejścia w życie:
1922-06-14
Z mocą od:
1922-05-01
Organ wydający:
  • RADA MINISTRÓW
Podstawa prawna (1)
Akty zmienione (2)
Akty wykonawcze (2)