Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1923 r. w przedmiocie procedury stałego Sądu Rozjemczego, ukonstytuowanego na mocy artykułów 11-12 Konwencji między Polską i Wolnem Miastem Gdańskiem a Niemcami w sprawie wolności tranzytu pomiędzy Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec, podpisanej w Paryżu dnia 21 kwietnia 1921 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data wydania:
1923-05-11
Data wejścia w życie:
1923-06-09
Hasła:
Podstawa prawna (1)