Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1923 r. w przedmiocie ustalenia wykładnika wzrostu przeciętnych cen hurtowych, miarodajnego na obszarach b. dzielnicy rosyjskiej i austrjackiej do określenia wysokości państwowego podatku dochodowego na rok podatkowy 1923, od wszystkich dochodów z wyłączeniem dochodów z uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1923-07-18
Data wejścia w życie:
1923-07-26
Data obowiązywania:
1923-07-26
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU
Podstawa prawna (3)