Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lipca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłaty pobieranej od prywatnych fabrykantów wyrobów tytoniowych za stały dozór skarbowy i podwyższenia opłat kontrolnych od wyrobów tytoniowych wywożonych zagranicę oraz w przedmiocie zwrotu kosztów nakładu opasek monopolowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1923-07-10
Data wejścia w życie:
1923-07-27
Data obowiązywania:
1923-08-01
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU
Hasła:
Podstawa prawna (1)
Akty zmienione (2)
Akty wykonawcze (1)