Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1923 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1922 r. o zmianie dekretu nr 324 Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej z dnia 27 sierpnia 1921 r. w przedmiocie regulacji przez Wileński Bank Ziemski rachunków wynikających z opłaty kuponów oraz przedterminowej spłaty pożyczek.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1923-07-23
Data wejścia w życie:
1923-08-03
Z mocą od:
1923-07-01
Organ wydający:
  • RADA MINISTRÓW
Podstawa prawna (1)
Akty zmienione (1)