Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1923 r. celem wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. o zasileniu finansów miejskich i o karach nakładanych przez gminy miejskie za fałszywe zeznania podatkowe na obszarach b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1923-07-18
Data wejścia w życie:
1923-08-07
Data obowiązywania:
1923-08-07
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Podstawa prawna (2)
Akty zmienione (1)