Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych oraz Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 22 listopada 1923 r. w przedmiocie zwolnienia na obszarze b. dzielnicy austrjackiej rządowo upoważnionych cywilnych inżynierów budownictwa od egzaminu wymaganego od kandydatów na budowniczych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1923-11-22
Data wejścia w życie:
1923-12-01
Data obowiązywania:
1923-12-01
Organ wydający:
  • MIN. PRZEMYSŁU I HANDLU