Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, celem wykonania art. 9 ustęp pierwszy i drugi ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1924-01-26
Data wejścia w życie:
1923-01-01
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU
Podstawa prawna (1)
Akty zmienione (1)