Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Skarbu, Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Kolei i Ministrem Robót Publicznych o postępowaniu przy przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków dla bezrobotnych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1924-09-26
Data wejścia w życie:
1924-09-29
Data uchylenia:
1926-05-12
Organ wydający:
  • MIN. PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Podstawa prawna (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)