Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 22 maja 1925 r. o postępowaniu z zagranicznemi przesyłkami listowemi, zawierającemi towary podlegające ocleniu, lub których przywóz jest zabroniony.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1925-05-22
Data wejścia w życie:
1925-07-02
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU
  • MIN. PRZEMYSŁU I HANDLU
Hasła:
Podstawa prawna (4)
Podstawa prawna z art. (5)