Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 2 lipca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia funkcjonarjuszów niższych dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw, zaliczonych do grup uposażenia: XVII, XVIII i XIX.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1925-07-02
Data wejścia w życie:
1925-09-27
Z mocą od:
1925-02-01
Data uchylenia:
1928-05-16
Organ wydający:
  • MIN. ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
Podstawa prawna (1)
Akty uchylające (1)