Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 lutego 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Robót Publicznych w sprawie zmiany brzmienia § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 listopada 1925 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Robót Publicznych o radzie ubezpieczeń społecznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1926-02-04
Data wejścia w życie:
1926-02-24
Organ wydający:
  • MIN. PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Podstawa prawna (3)
Akty zmienione (1)