Konwencja prowizoryczna pomiędzy Polską a Holandją, dotycząca żeglugi powietrznej, podpisana w Hadze dnia 4 listopada 1925 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Konwencja
Data wydania:
1926-10-12
Data wejścia w życie:
1926-10-30
Data wygaśnięcia:
1930-04-08
Akty wykonawcze (1)