Konwencja Konsularna między Polską a Francją, podpisana w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Konwencja
Data wydania:
1926-11-05
Data wejścia w życie:
1928-05-21
Uwagi:
status ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-4