Układ między Rządem Polskim a Rządem Włoskim, dotyczący uregulowania długu zaciągniętego przez Polskę u Rządu Włoskiego, podpisany w Warszawie dnia 18 grudnia 1926 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1928 r.).

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Układ
Data ogłoszenia:
1929-08-17
Data wydania:
1929-02-15
Uwagi:
status umowy ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-4
Akty wykonawcze (1)