Rozporządzenie Ministra Komunikacji i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 maja 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przypadkach, w których statki powietrzne mogą korzystać z lotnisk, hangarów, urządzeń lotniskowych i materjałów pędnych oraz z pomocy odnośnego personelu lotniczego, jako też o sposobie wynagrodzenia za to korzystanie.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1929-08-23
Data wydania:
1929-05-08
Data wejścia w życie:
1929-09-24
Data uchylenia:
1934-06-07
Organ wydający:
  • MIN. KOMUNIKACJI
  • MIN. SPRAW WOJSKOWYCH
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (3)
Akty uchylające (1)