Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Komunikacji, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Robót Publicznych o obowiązku dostarczania samolotów jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1930-04-10
Data wydania:
1930-03-06
Data wejścia w życie:
1930-07-10
Organ wydający:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. SPRAW WOJSKOWYCH
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (3)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (6)