Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką o żegludze powietrznej, podpisana w Wiedniu dnia 10 kwietnia 1930 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data ogłoszenia:
1930-09-23
Data wydania:
1930-08-07
Data wejścia w życie:
1930-08-21
Uwagi:
status ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-4