Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 grudnia 1930 r. w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa, Robót Publicznych, Przemysłu i Handlu, Poczt i Telegrafów oraz Skarbu w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 23 marca 1925 r., dotyczącego wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1930-12-31
Data wydania:
1930-12-03
Data wejścia w życie:
1931-03-31
Data uchylenia:
1939-09-05
Organ wydający:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. SPRAW WOJSKOWYCH
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (8)
Akty zmienione (1)
Odesłania (1)
Akty uchylające (1)