Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji IV protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisanego wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 26 czerwca 1928 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1931-03-11
Data wydania:
1931-02-12
Data wejścia w życie:
1931-03-11
Organ wydający:
  • SEJM