Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o zabezpieczeniu praw posiadaczy listów zastawnych i obligacyj w przypadku wykonania przez Państwo prawa pierwokupu, odkupu lub przymusowego wykupu na cele reformy rolnej nieruchomości, obciążonych pożyczkami, zabezpieczającemi listy zastawne i obligacje.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1931-04-22
Data wydania:
1931-03-18
Data wejścia w życie:
1931-04-22
Data obowiązywania:
1931-04-22
Organ wydający:
  • SEJM