Konwencja między Rzecząpospolitą Polską, Królestwem Rumunji i Republiką Czeskosłowacką o wolności tranzytu kolejowego z Rumunji do Rumunji przez terytorjum polskie i czeskosłowackie na odcinkach kolejowych pomiędzy stacjami Grigore Ghica Voda-Sniaty-Zalucze-Woronienka-Jasina i Valea Visaului, podpisana w Pradze dnia 9 listopada 1929 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Konwencja
Data ogłoszenia:
1931-11-19
Data wydania:
1930-09-16
Akty wykonawcze (1)