Umowa między Polską a Francją w sprawie uregulowania długu Polski względem Francji z tytułu niezapłaconej reszty kosztów okupacji terytorjum plebiscytowego Górnego Śląska, podpisana w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data ogłoszenia:
1932-01-09
Data wydania:
1931-08-02
Uwagi:
status ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-4