Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 22 lutego 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 15 marca 1930 r. o uznaniu niektórych substancyj i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1932-04-04
Data wydania:
1932-02-22
Data wejścia w życie:
1932-04-04
Data uchylenia:
1937-07-01
Organ wydający:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Podstawa prawna z art. (1)
    Akty zmienione (1)
    Akty uchylające (1)