Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką dotycząca Zawodowego Zakładu Ubezpieczenia od wypadków austrjackich kolei żelaznych, podpisana w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.).

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Konwencja
Data ogłoszenia:
1932-06-28
Data wydania:
1931-11-10
Uwagi:
status ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-4