Konwencja weterynaryjna między Polską a Francją, podpisana w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.).

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Konwencja
Data ogłoszenia:
1932-06-30
Data wydania:
1931-03-19
Data wejścia w życie:
1932-05-14
Uwagi:
status ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-4
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (1)