Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 7 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 30 listopada 1928 r. o dietach i kosztach przejazdu ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1932-07-20
Data wydania:
1932-06-07
Data wejścia w życie:
1932-07-20
Data obowiązywania:
1932-07-20
Organ wydający:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (3)
Akty zmienione (1)