Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu ceny spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym (denaturatu) oraz nieoczyszczonego spirytusu skażonego, przeznaczonego do celów napędowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1932-09-15
Data wydania:
1932-09-03
Data wejścia w życie:
1932-09-15
Data uchylenia:
1933-06-30
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (2)
Akty uchylające (1)