Konwencja o wystawach międzynarodowych, podpisana w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1932 r.).

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Konwencja
Data ogłoszenia:
1932-10-07
Data wydania:
1931-05-12
Uwagi:
Status ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-5
Akty wykonawcze (12)