Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o dodatkowem ustaleniu ceny sprzedażnej spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym (denaturatu).

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1932-11-29
Data wydania:
1932-10-31
Data wejścia w życie:
1932-11-29
Data uchylenia:
1933-06-30
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (2)
Akty uchylające (1)