Międzynarodowa konwencja o linjach ładunkowych, podpisana w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. wraz z protokółem końcowym, załącznikami I, II, III, IV, oraz aktem końcowym międzynarodowej konferencji o linjach ładunkowych z 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1933 r.).

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Konwencja
Data ogłoszenia:
1933-12-05
Data wydania:
1933-08-26
Data wygaśnięcia:
1971-01-31
Akty wykonawcze (27)