Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1933 r. w sprawie przystąpienia Iraku do protokółu, dotyczącego zmiany w art. 5 konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną z dnia 13 października 1919 r., podpisanej w Londynie dnia 27 października 1922 r. i do protokółu, dotyczącego zmiany art. 34 powyższej konwencji, podpisanego w Londynie dnia 30 czerwca 1923 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data ogłoszenia:
1933-12-09
Data wydania:
1933-10-23
Podstawa prawna (1)