Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 28 sierpnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji i Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 30 stycznia 1928 r. o sposobie ustalenia i wypłaty odszkodowania i wynagrodzenia za zatrzymanie zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów przez formacje wojskowe.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1934-09-01
Data wydania:
1934-08-28
Data wejścia w życie:
1934-09-01
Data uchylenia:
1939-09-05
Organ wydający:
  • MIN. SPRAW WOJSKOWYCH
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)