Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu o dietach dziennych dla członków Komisyj Rozjemczych, powołanych w myśl ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1934-12-11
Data wydania:
1934-11-28
Data wejścia w życie:
1934-12-11
Data obowiązywania:
1934-12-11
Data uchylenia:
1946-08-02
Organ wydający:
  • MIN. OPIEKI SPOŁECZNEJ
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (2)
Akty uchylające (1)