Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o wzajemności w sprawach spadkowych, podpisana w Pradze dnia 25 stycznia 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data ogłoszenia:
1937-03-26
Data wydania:
1935-04-27
Data wejścia w życie:
1937-03-19
Uwagi:
status ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-4