Konwencja o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisana w Budapeszcie dnia 24 kwietnia 1936 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Konwencja
Data ogłoszenia:
1937-09-13
Data wydania:
1937-03-29
Data wejścia w życie:
1937-09-13
Data obowiązywania:
1937-09-13
Uwagi:
status ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-4