Konwencja międzynarodowa o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznymi (K.M.O.), (z 2 załącznikami), podpisana w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Konwencja
Data ogłoszenia:
1938-05-18
Data wydania:
1935-11-19
Data wejścia w życie:
1938-10-01
Uwagi:
Status ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-5