Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów w zakresie ich właściwości, o zmianie przepisów wykonawczych do prawa celnego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1938-12-07
Data wydania:
1938-11-21
Data wejścia w życie:
1939-01-01
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (18)
Akty zmienione (1)