Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych oraz Spraw Wewnętrznych o określeniu przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych w związku z powszechnym obowiązkiem świadczeń rzeczowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1939-04-18
Data wydania:
1939-04-15
Data wejścia w życie:
1939-04-18
Data obowiązywania:
1939-04-18
Data uchylenia:
1939-08-30
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU
  • MIN. ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
  • MIN. PRZEMYSŁU I HANDLU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylające (1)