Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 lipca 1939 r. - Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1939-08-08
Data wydania:
1939-07-28
Data wejścia w życie:
1940-04-01
Data uchylenia:
1975-01-01
Uwagi:
obowiązywało w zakresie zmian ustawy o ubezpieczeniu społecznym (art. 416) do dnia 1 stycznia 1999 r., w odniesieniu do Trybunału Ubezpieczeń Społecznych utraciło moc z dniem 1 lipca 1975 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (1)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (27)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (7)
Akty uchylające (1)
Uchylenia wynikające z (1)