Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 31 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1939-09-05
Data wydania:
1939-08-31
Data wejścia w życie:
1939-09-05
Data uchylenia:
1953-07-07
Organ wydający:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. SPRAW WOJSKOWYCH
  • MIN. SKARBU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (10)
Akty uchylone (6)
Odesłania (3)
Akty uchylające (1)