Rozporządzenie Kierownika Resortu Administracji Publicznej z dnia 30 października 1944 r. wydane w porozumieniu z Kierownikami Resortów: Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej, Gospodarki Narodowej i Finansów oraz Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1944-10-30
Data wejścia w życie:
1944-11-03
Data obowiązywania:
1944-08-01
Data uchylenia:
1945-02-01
Organ wydający:
  • KIER. RESORTU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Odesłania (1)
    Akty uchylające (1)
    Uchylenia wynikające z (1)