Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych i Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu, Skarbu, Odbudowy, Żeglugi, Leśnictwa, Zdrowia, Komunikacji i Obrony Narodowej w przedmiocie komisyj klasyfikacyjno-szacunkowych i komisyj osadnictwa nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1947-05-07
Data wejścia w życie:
1947-05-30
Data obowiązywania:
1947-05-30
Data uchylenia:
1951-01-25
Organ wydający:
  • MIN. ZIEM ODZYSKANYCH
  • MIN. ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Organ zobowiązany:
  • MIN. ZIEM ODZYSKANYCH
  • MIN. ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Odesłania (3)
    Uchylenia wynikające z (1)