Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1947 r. w sprawie współdziałania urzędników stanu cywilnego z władzą opiekuńczą oraz w sprawie treści aktu uznania i nadania nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu przez męża matki.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1947-05-31
Data wejścia w życie:
1947-07-01
Data uchylenia:
1955-08-30
Organ wydający:
 • MIN. ZIEM ODZYSKANYCH
 • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 • MIN. ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Hasła:
  Podstawa prawna (1)
  Akty zmienione (1)
  Odesłania (1)
  Uchylenia wynikające z (1)