Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych i Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Odbudowy w sprawie zarachowań i odliczeń przy przekazywaniu mienia nierolniczego na Ziemiach Odzyskanych i obszarze b. Wolnego Miasta Gdańska.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1947-12-06
Data wejścia w życie:
1947-12-22
Data obowiązywania:
1947-12-22
Data uchylenia:
1950-10-15
Organ wydający:
  • MIN. ZIEM ODZYSKANYCH
  • MIN. ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Odesłania (3)
    Uchylenia wynikające z (1)