Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Przemysłu i Handlu oraz Aprowizacji o dozorze nad wyrobem i obiegiem artykułów zastępczych (surogatów) artykułów żywności i przedmiotów użytku.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1948-04-15
Data wejścia w życie:
1948-04-27
Data uchylenia:
2000-07-21
Organ wydający:
  • MIN. ZDROWIA
Podstawa prawna (1)
Akty uchylone (1)
Odesłania (1)
Akty uchylające (1)