Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Ziem Odzyskanych i Administracji Publicznej o zasadach spłaty należności Skarbu Państwa za mienie nierolnicze przekazane na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1947-12-17
Data wejścia w życie:
1948-01-23
Data obowiązywania:
1948-01-23
Data uchylenia:
1951-01-25
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU
Organ zobowiązany:
  • MIN. SKARBU
Hasła:
    Podstawa prawna (2)
    Odesłania (1)
    Uchylenia wynikające z (1)